Vyhledávání

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Ceny

Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené    objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně.  Ceny jsou platné do odvolání.

3. Recyklační poplatek

Recyklační poplatek se účtuje k zářivkám, úsporkám, výbojkám, LEDkám a svítidlům pro LED a výbojky. Naše společnost Kordas Light s.r.o. je zaregistrovaná u kolektivního systému Ekolamp.

4. Reklamace

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad). Tento doklad o koupi (faktura, účtenka) je dostačující pro uplatnění reklamace.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

www.kordas.cz